sedlec

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Něco z historie

Zbudovská Blata
Do Zbudovských Blat se počítají vesnice Plástovice, Zbudov, Hlavatce, Sedlec, Česká Lhota (dříve Prášivá Lhota), Novosedly, Pašice, pištín a Mydlovary. Mydlovary jsou ale dnes od Blat odděleny železniční tratí. V širším smyslu do Blat patří i okolní vesnice, např. Vlhlavy, Malé Chrášťany, Češnovice a město Zliv.
V roce 1509 daroval Blata král Vladislav II. Jagellonský bývalému zemskému hejtmanovi Petrovi IV. Z Rožmberka. Rožmberk velkoryse přenechal podmáčené louky k užívání svobodným blatským sedlákům, kteří nepodléhali žádné vrchnosti, kteří zde i před tím pásli své koně i krávy a žali trávu. Jednalo se zemí o rozloze 434 jiter 1310 čtverečních sáhů (přibližně 245 hektarů). Jenže v roce 1562 koupil hlubocké panství Jáchym z Hradce. Po jeho smrti jeho syn Adam z Hradce v roce 1581 prohlásil blatné louky a pastviny za svůj majetek.
Obyvatelé všech blatských vesnic se vzbouřili a dožadovali se svých práv. Jejich hlavním mluvčím se stal rychtář ze Zbudova Jakub Kubata. Po marných protestech i u císaře             Rudolfa II. vyvrcholil spor v dubnu 1581 otevřenou rebelií, která byla ukončena několika popravami. Jedním z popravených byl i zbudovský rychtář Jakub Kubata.
V 19. Století vznikla na základě těchto historických skutečnosti pověst o Kubatovi, ve které je zbudovský rychtář líčen jako lidový hrdina  - „Kubata dal hlavu za Blata“. V roce 1904 byl odhalen Kubatův pomník a zbudovský rodák Jan Dvořák, kněz řádu křížovnického , složil k této příležitosti „selskou dumku jihočeskou“, která se stala oblíbenou písničkou.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky