sedlec

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je zaměřená na produkci tržních plodin ( obiloviny a řepka) a na zajištění
vlastní krmivové základny pro živočišnou výrobu. Většina objemové píce se sklízí z trvalých travních porostů.

Zemědělské obchodní družstvo „Blata“  hospodaří na 3 697 ha z toho je 2 695 ha orná půda  a 1 002 ha trvalých travních porostů.
Půda je většinou pronajatá od fyzických osob, malá část od státu, ostatní pozemky jsou vlastní.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky