sedlec

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Živočišná výroba

V živočišné výrobě má dominantní postavení výroba mléka – kde je v chovu 940 ks dojnic základního stáda plemene české strakaté s kombinovanou užitkovostí a 60 ks krav bez tržní produkce mléka. V chovu skotu se uplatňuje uzavřený obrat stáda – vlastní odchov jalovic a výkrm skotu.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky